Gå til innhold

2020/238 Vestfold og Telemark fylkeskommune

Innklaget:Vestfold og Telemark fylkeskommune
Klager:Flybåten AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse, Annet

Sammendrag

Klager har anført at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved inngåelse av tjenestekonsesjonskontrakt for to ulike fergestrekninger.

Konkurranseform:
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:HEST
Registrert inn:10.03.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: