Gå til innhold

2020/238 Vestfold og Telemark fylkeskommune

Innklaget: Vestfold og Telemark fylkeskommune
Klager: Flybåten AS
Saksdokument: Nemndsleders Avgjørelse + Sekretariatets Avvisningsvedtak
Avgjørelse: Avvist - saken gjelder ikke brudd på lov om offentlige anskaffelser
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anførte at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved tildeling av tilskuddsmidler for etablering av en båtrute mellom Tønsberg og Verdens Ende. Sekretariatet fant at anskaffelsesregelverket ikke kom til anvendelse, og avviste derfor klagen. Avvisningen ble klaget inn for klagenemndas leder, som valgte å opprettholde avvisningen.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LINE
Registrert inn: 10.03.2020
Avsluttet: 11.01.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Nemndsleder