Gå til innhold

2020/239 Færder kommune

Innklaget: Færder kommune
Klager: Flybåten AS
Saksdokument: 2020 239 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse, Annet

Sammendrag

Klager anførte at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Klagers anførsler kunne etter sekretariatets syn klart ikke føre frem, og klagen ble derfor avvist.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og konsesjonskontraktforskriften
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 10.03.2020
Avsluttet: 01.03.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat