Gå til innhold

2020/240 Eigersund kommune

Innklaget:Eigersund kommune
Klager:Bjarne Solli Graveservice AS
Saksdokument:2020 240 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om kjøp av pukk og grus. Klager anførte at innklagedes omgjøring av den opprinnelige tildelingsbeslutningen var ulovlig. Klagenemnda kom til at omgjøringen var ulovlig, fordi den opprinnelige tildelingen ikke var i strid med forskriften, jf. § 251 (4).

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LINE
Registrert inn:10.03.2020
Avsluttet:11.05.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda