Gå til innhold

2020/252 Narvik kommune

Innklaget:Narvik kommune
Klager:Siva Narvik Eiendom AS
Saksdokument:
Avgjørelse:Trukket
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en anskaffelse av en brannstasjon. Det ble gjennomført tre konkurranser og klager deltok kun i den første konkurransen. Klager har blant annet anført at innklagede har brutt regelverket fordi det ikke forelå «saklig grunn» til å avlyse den første konkurransen. I stedet for å rette tildelingsbeslutningen og tildele kontrakten til klager, avlyste innklagede konkurransen på et grunnlag som etter klagers oppfatning var oppkonstruert. Klager har også anført at innklagede ved å inngå kontrakt med den valgte leverandøren har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, ved at innklagede organiserte anskaffelsen slik at det reelt sett var kun en aktuell tilbyder.

 

 

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:BEMA
Registrert inn:24.03.2020
Avsluttet:19.05.2020
Status:Avgjort
Avgjort av: