Gå til innhold

2020/256 Stad kommune

Innklaget: Stad kommune
Klager: Andor Hovden AS
Saksdokument: 2020 256 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av totalentreprisekontrakt for oppføring av omsorgsboliger med tilhørende personalbaser og garasje/lager/teknisk rom. Klager anførte at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist fra konkurransen, da det ikke var bindende, jf. forskriften § 9-6 (1) bokstav a. Subsidiært anførte klager at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist fordi det inneholdt «vesentlige avvik» fra anskaffelsesdokumentene, jf. forskriften § 9-6 (1) bokstav b. Sekretariatet kom til at klagen klart ikke kunne føre frem og avviste den som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9.

 

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MATE
Registrert inn: 24.03.2020
Avsluttet: 05.10.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat