Gå til innhold

2020/256 Stad kommune

Innklaget:Stad kommune
Klager:Andor Hovden AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av totalentreprisekontrakt for oppføring av omsorgsboliger med tilhørende personalbaser og garasje/lager/teknisk rom. Klager anfører at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist fra konkurransen, da det ikke var bindende, jf. forskriften § 9-6 (1) bokstav a. Subsidiært anfører klager at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist fordi det inneholder «vesentlige avvik» fra anskaffelsesdokumentene, jf. forskriften § 9-6 (1) bokstav b.

 

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:MAMY
Registrert inn:24.03.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: