Gå til innhold

2020/271 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: CSAM Health AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av teknologiske løsninger for Akuttmedisinsk kommunikasjonssentraler i helseregionene (AMK IKT). Klager har blant annet anført at valgte leverandør skulle vært avvist grunnet manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravene om omsetning og egenkapital og at innklagede har brutt kravene til etterprøvbarhet og god forretningsskikk/anbudsskikk ved behandlingen av en bekymringsmelding som relaterte seg til klagers økonomi. Det er også anført at innklagede har brutt prinsippet om forutberegnelighet ved at det er lagt vesentlig vekt på tildelingskriterier som ikke fremgår av konkurransegrunnlaget; særlig ved at innklagede har gitt lav score til klager for den funksjonalitet som klager har tilbudt basert på kravspesifikasjonen, og videre at innklagede har brutt begrunnelsesplikten.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 07.04.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: