Gå til innhold

2020/272 Oslo kommune

Innklaget: Oslo kommune
Klager: Agro Anlegg AS
Saksdokument: Avgjørelse Og Avvisning Sak 2020 272
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for totalentreprise for utforming og etablering av tiltak i Tiedemannsparken og deler av Vestre Parkdrag på Ensjø. Klager anførte forgjeves at tildelingskriteriene var vektet uriktig, at valgte leverandør skulle ha vært avvist grunnet manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og at det var inngått kontrakt i karensperioden.

 

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 02.04.2020
Avsluttet: 03.11.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Nemndsleder