Gå til innhold

2020/294 Kriminalomsorgsdirektoratet

Innklaget: Kriminalomsorgsdirektoratet
Klager: Servicegrossistene AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Klager anfører at tidelingskriteriet “Rabatt øvrig sortiment” er ulovlig, i tillegg til at kriteriet har blitt endret i strid med regelverket.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 14.04.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: