Gå til innhold

2020/297 Universitetet i Oslo

Innklaget: Universitetet i Oslo
Klager: Alternativ Data AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede utlyste en åpen anbudskonkurranse for gjenkjøp/gjenbruk/avhending av brukt IT-utstyr. Klager anfører at tildelingsevalueringen er usaklig og vilkårlig, og i strid med de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesregelverket.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 16.04.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: