Gå til innhold

2020/312 Avinor AS

Innklaget: Avinor AS
Klager: Ishavskraft AS
Saksdokument: 2020 312 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en begrenset konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale for kjøp av elektrisk kraft og forvaltning av Avinors sikringsstrategi. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt lov om offentlige anskaffelser § 4 ved å foreta en vesentlig endring av konkurransegrunnlaget. Klagers øvrige anførsler ble ikke tatt stilling til.

 

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: HEST
Registrert inn: 16.04.2020
Avsluttet: 25.06.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda