Gå til innhold

2020/313 Folkehelseinstituttet

Innklaget: Folkehelseinstituttet
Klager: Kirill Miazine, Petter Reinholdtsen, Odin Hørthe Omdal, Kjetil Homme og Knut Ingvald Dietzel
Saksdokument: Klagenemndas gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Folkehelseinstituttet inngikk 7. april 2020 en avtale om løpende tjenestekjøp over internett (skyplattform), samt en samarbeidsavtale om utvikling av appen Smittestopp og en vedlikeholdsavtale av appen, henholdsvis 8. og 14. april 2020. Klagerne anførte at avtalene var ulovlige direkte anskaffelser. Klagenemnda fant at samarbeidsavtalen om utvikling av Smittestopp og vedlikeholdsavtalen kunne unntas kunngjøring, jf. forskriften § 13-3 bokstav e, og at inngåelsene av disse avtalene dermed ikke utgjorde ulovlige direkte anskaffelser. Hva gjaldt avtalen om løpende tjenestekjøp over internett, fant nemnda at kontraktsinngåelsen innebar en ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede ble ilagt et gebyr på fem prosent av anskaffelsens verdi.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 20.04.2020
Avsluttet: 22.03.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda