Gå til innhold

2020/316 Sel kommune

Innklaget: Sel kommune
Klager: Skogen Entreprenør AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Reelle forhandlinger, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse om diverse arbeider for opprusting av Ola Dahls Gate i Sel kommune. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved tildelingsevalueringen, fordi den ikke hadde tatt hensyn til relevante forskjeller mellom tilbudene. Klagenemnda hadde ikke grunnlag for å konstatere at tildelingsevalueringen var ulovlig, men konkluderte med at kravet til etterprøvbarhet var brutt. Klagers anførsel om at innklagede hadde brutt regelverket ved gjennomføringen av dialogen, førte ikke frem.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 22.04.2020
Avsluttet: 07.07.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda