Gå til innhold

2020/327 Samferdselsdepartementet

Innklaget: Samferdselsdepartementet
Klager: ABVEI AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Samferdselsdepartementet gjennomførte i 2018 en konkurranse for anskaffelse av distribusjon av lørdagsaviser i en periode på 14 måneder. I 2019 utløste innklagede en opsjon på forlengelse av kontrakten med ytterligere 12 måneder. Klager anførte at innklagede ved å forlenge avtalen hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse fordi opsjonen ikke var nevnt i kunngjøringsskjemaet da konkurransen opprinnelig ble kunngjort. Under henvisning til at kunngjøringsreglene etter forsyningsforskriften del III ikke pålegger oppdragsgiver å opplyse om opsjoner i kunngjøringsskjemaet, fant nemnda at det måtte anses tilstrekkelig at informasjon om opsjonen fremkom av de øvrige konkurransedokumentene, som ble tilgjengeliggjort samtidig med kunngjøringen. Heller ikke klagers anførsel om at innklagede gjennom mangelfull kontraktsoppfølging hadde akseptert en vesentlig endring av kontrakten, førte frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 27.04.2020
Avsluttet: 10.11.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda