Gå til innhold

2020/335 Åfjord kommune

Innklaget: Åfjord kommune
Klager: SchwimmbadNORD AS
Saksdokument: 2020 335 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud, De generelle kravene i § 4, Feil i/uklar kunngjøring

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av bassenger og bassengtekniske anlegg. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved at det i konkurransegrunnlaget var henvist både til forskriften del II og del III. Det ble også anført at det utgjorde et brudd på regelverket at innklagede gjennomførte konkurransen som en åpen tilbudskonkurranse etter del II, for deretter å ombestemme seg og gjennomføre konkurransen etter del III. Klagenemnda kom til at feilene innklagede hadde gjort ikke medførte en avlysningsplikt. Klagenemnda konkluderte med at klager ikke hadde saklig klageinteresse i å få avgjort om valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 26.05.2020
Avsluttet: 22.02.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda