Gå til innhold

2020/335 Åfjord kommune

Innklaget: Åfjord kommune
Klager: SchwimmbadNORD AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud, De generelle kravene i § 4, Feil i/uklar kunngjøring

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har brutt anskaffelsesregelverket ved å gi motstridende opplysninger i konkurransedokumentene vedrørende hvilken del av anskaffelsesregelverket som var gjeldende. Klager har også anført brudd på avklaringsadgangen i forskriften § 23-5 og at innklagede har begått vesentlige saksbehandlingsfeil.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 26.05.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: