Gå til innhold

2020/337 Politiets IKT-tjenester

Innklaget: Politiets IKT-tjenester
Klager: Sibella AS
Saksdokument: 2020 337 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Politiets IKT-tjenester kjøpte telefonsentraltjenester fra NetNordic Bedriftskommunikasjon AS på en utgått rammeavtale frem til ny rammeavtale basert på en kunngjort konkurranse var på plass. De samlede forbrukstallene var 4 928 080 kroner. Innklagede erkjente å ha foretatt kjøp på den utgåtte avtalen, men anførte at skyldkravet for å reagere med et overtredelsesgebyr ikke var oppfylt. Klagenemnda kom til at innklagede forsettlig hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse og ila innklagede et gebyr på tolv prosent av anskaffelsens verdi.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 04.05.2020
Avsluttet: 24.02.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda