Gå til innhold

2020/338 Renovasjon i Grenland IKS

Innklaget: Renovasjon i Grenland IKS
Klager: Gemidan NMI AS
Saksdokument: 2020 338 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om henting, transport og behandling av hageavfall fra to gjenvinningsstasjoner i Grenland. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om erfaring fra sammenlignbare oppdrag. Klagenemnda fant at anførselen ikke kunne føre frem.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MATE
Registrert inn: 05.05.2020
Avsluttet: 05.10.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda