Gå til innhold

2020/355 Norsk Helsenett SF

Innklaget: Norsk Helsenett SF
Klager: Alternativ Data AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Klager anfører at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist fra konkurransen, som følge av vesentlige avvik fra kravspesifikasjonen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LINE
Registrert inn: 06.05.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: