Gå til innhold

2020/360 Lunner kommune

Innklaget: Lunner kommune
Klager: V. Guldmann AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

Sammendrag

Lunner kommune utlyste en konkurranse for anskaffelse av 18 personheiser til personheissystemet i kommunens nye helse- og omsorgsbygg. Personheisene skulle være kompatible med et allerede eksisterende takskinnesystem og innklagede ba derfor om personløfteren, Molift Nomad. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å ekskludere tilbydere som ikke kan levere den bestemte modellen av personheis.

 

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 14.05.2020
Avsluttet: 20.05.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: