Gå til innhold

2020/364 Ullensvang kommune

Innklaget: Ullensvang kommune
Klager: Helgevold Elektro AS
Saksdokument: 2020 364 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en tilbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale med én leverandør om levering av elektrikertjenester innen svakstrøm og lavspent strøm. Konkurransen ble avlyst. Avlysningen ble begrunnet med at materialkostnader ikke inngikk i rammeavtalen, at metoden for evaluering av pris var uklart utformet i konkurransegrunnlaget, og at disse forholdene representerte en risiko for at kommunen ikke oppnådde så gode betingelser som kommunen ellers kunne ha fått. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 07.05.2020
Avsluttet: 06.11.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda