Gå til innhold

2020/380 Nye Veier AS

Innklaget: Nye Veier AS
Klager: Nettskog AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om skogtaksering langs E18. I konkurransegrunnlaget sto det at leverandørenes løsningsforslag maksimalt skulle være tre A4-sider. Klager leverte et samlet tilbud på seks A4-sider. Innklagede trakk klager i poeng for å utjevne konkurransefordelen innklagede mente klager hadde fått ved å levere flere sider enn konkurransegrunnlaget la opp til. Klagenemnda kom til at innklagede ikke kunne trekke klager i poeng uten å ha en begrunnet oppfatning av om klager hadde hatt noen konkurransefordel av å levere løsningsforslaget i et samledokument på seks sider.

 

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 14.05.2020
Avsluttet: 13.10.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda