Gå til innhold

2020/388 Forsvarets logistikkorganisasjon FLO

Innklaget: Forsvarets logistikkorganisasjon FLO
Klager: Heli-Team AS
Saksdokument: 2020 388 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, Annet

Sammendrag

I månedsskiftet mars/april 2020 ble innklagede bedt om å bistå med nødfôring av reinsdyr på Finnmarksvidda grunnet store snømengder. Nødfôringen ble gjennomført gjennom avrop på en eksisterende rammeavtale om sivil helikopterstøtte til Forsvarets operasjoner. Klager anførte at avropene skulle ha vært kunngjort, og at de dermed utgjorde ulovlige direkte anskaffelser. Klagenemnda fant at forskriften § 13-3 ga hjemmel for å unnlate kunngjøring. Nemnda fant imidlertid at innklagede hadde brutt forskriften § 13-4 bokstav a) ved ikke å gjennomføre noen form for konkurranse for de to siste av totalt fire flygninger. Dissens.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 13.05.2020
Avsluttet: 13.10.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda