Gå til innhold

2020/395 Rauma kommune

Innklaget:Rauma kommune
Klager:J. O. Moen Anlegg AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 4, Forhandlingsforbud

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har brutt anskaffelsesregelverket ved ikke å forholde seg til tidsrammet som ble forespeilet i konkurransegrunnlaget. Det anføres videre at innklagede ikke hadde anledning til å forhandle med leverandørene om pris.

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LINE
Registrert inn:15.05.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: