Gå til innhold

2020/395 Rauma kommune

Innklaget: Rauma kommune
Klager: J. O. Moen Anlegg AS
Saksdokument: 2020 395 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - mangler saklig klageinteresse
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Forhandlingsforbud

Sammendrag

Klager anførte at innklagede hadde brutt anskaffelsesregelverket ved ikke å forholde seg til tidsrammen som ble forespeilet i konkurransegrunnlaget. Klager anførte også at innklagede ikke hadde anledning til å forhandle med leverandørene om pris. I anledning saksopplysningen for klagenemnda, opplyste innklagede om at konkurransen ble avlyst etter tildeling av kontrakt. Sekretariatet fant derfor at klager manglet saklig klageinteresse i å få prøvd sine anførsler knyttet til gjennomføringen av konkurransen.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LINE
Registrert inn: 15.05.2020
Avsluttet: 14.09.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat