Gå til innhold

2020/400 Øst politidistrikt

Innklaget: Øst politidistrikt
Klager: Sibella AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager har anført at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å kjøpe tolke- og translatørtjenester uten å kunngjøre disse.

 

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 15.05.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: