2020/402 Sør-Vest politidistrikt

Innklaget: Sør-Vest politidistrikt
Klager: Sibella AS
Saksdokument: 2020 402 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klagenemnda kom til at kjøp av tolketjenester var «liknende kontrakter» som innklagede inngikk «regelmessig», jf. anskaffelsesforskriften § 5-4 (9). Anskaffelsens verdi måtte derfor
beregnes på grunnlag av de samlede kjøpene. Anskaffelsen oversteg både nasjonal og EØS terskelverdi. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.
Det ble ilagt et gebyr på 10 prosent. Gebyret ble totalt satt til 1 024 000 kroner.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 15.05.2020
Avsluttet: 24.11.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda