2020/405 Oslo politidistrikt

Innklaget: Oslo politidistrikt
Klager: Sibella AS
Saksdokument: 2020 405 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klagenemnda kom til at kjøp av tolketjenester var «liknende kontrakter» som innklagede inngikk «regelmessig», jf. anskaffelsesforskriften § 5-4 (9). Anskaffelsens verdi måtte derfor beregnes på grunnlag av de samlede kjøpene. Anskaffelsen oversteg både nasjonal og EØS terskelverdi. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Det ble ilagt et gebyr på 5 prosent for de kjøp som var bestilt gjennom tolkeformidlingsportalen. For øvrige kjøp av tolketjenester ble det ilagt et gebyr på 10 prosent. Gebyret ble totalt 1 702 000 kroner.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 15.05.2020
Avsluttet: 28.11.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda