Gå til innhold

2020/407 Finnmark politidistrikt

Innklaget:Finnmark politidistrikt
Klager:Sibella AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager har anført at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å kjøpe tolke- og translatørtjenester uten å kunngjøre disse.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:BEMA
Registrert inn:15.05.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: