Gå til innhold

2020/407 Finnmark politidistrikt

Innklaget: Finnmark politidistrikt
Klager: Sibella AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager har anført at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å kjøpe tolke- og translatørtjenester uten å kunngjøre disse.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 15.05.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: