2020/408 Kripos

Innklaget: Kripos
Klager: Sibella AS
Saksdokument: 2020 408 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anførte at innklagede hadde gjennomført ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Det totale beløpet oversteg ikke den nasjonale eller EØS-terskelverdien. Klagers anførsel førte derfor ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 15.05.2020
Avsluttet: 08.07.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda