Gå til innhold

2020/410 Norges forskningsråd

Innklaget: Norges forskningsråd
Klager: Proba AS
Saksdokument: 2020 410 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse etter anskaffelsesforskriften del I for anskaffelse av konsulenttjenester til evaluering av nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt de generelle kravene til likebehandling og forutberegnelighet i loven § 4 ved ikke å håndheve den sidetallsbegrensningen som var fastsatt i konkurransegrunnlaget.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 18.05.2020
Avsluttet: 12.10.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda