Gå til innhold

2020/416 Norsk Institutt for Bioøkonomi

Innklaget: Norsk Institutt for Bioøkonomi
Klager: Cater Mysen AS
Saksdokument: 2020 416 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for levering av matvarer til kantiner. Klagenemnda konkluderte med at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud på grunnlag av vesentlige avvik fra kravspesifikasjonen. Klagers øvrige anførsler førte enten ikke frem, eller ble ikke behandlet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 20.05.2020
Avsluttet: 04.01.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda