Gå til innhold

2020/473 Fredrikstad kommune

Innklaget: Fredrikstad kommune
Klager: Storm Elektro AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om inngåelse av rammeavtale for levering av kontroll, vedlikehold og reparasjon av brannalarmer, nødlys, sprinkleranlegg samt brannslanger, slokkeutstyr og røykluke. Klager hevdet at innklagede hadde brutt anskaffelsesregelverket ved å ikke avvise tilbudene til valgte leverandør og leverandør rangert som nummer to. Klagers anførsel knyttet seg til at klager mente tilbudene ikke oppfylte kravene i kravspesifikasjonen. Ingen av klagers anførsler førte frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 24.06.2020
Avsluttet: 18.09.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda