Gå til innhold

2020/506 Avinor AS

Innklaget: Avinor AS
Klager: Bytaxi AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager har anført at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å forlenge Virksomhetskontrakten.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 15.06.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: