2020/515 Gjøvik kommune

Innklaget: Gjøvik kommune
Klager: Syljuåsen AS
Saksdokument: 2020 515 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 4, Ettersending/supplering, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for ombygging av eksisterende sykehuslokaler til ny legevakt. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved å ikke avvise valgte leverandør fra konkurransen. Saken ble behandlet i stornemnd. Uttalelser om adgangen til å gå i dialog med en leverandør om oppfyllelsen av kvalifikasjonskravene etter utløpet av tilbudsfristen.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 15.06.2020
Avsluttet: 09.02.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda