Gå til innhold

2020/526 Nærøysund kommune

Innklaget: Nærøysund kommune
Klager: Konsek Trøndelag IKS
Saksdokument: 2020 526 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om levering av sekretariattjenester til kontrollutvalget. Klager anførte at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å endre kontraktens innhold vesentlig. Klager anførte videre at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør fra konkurransen, fordi valgte leverandør ikke oppfylte krav til arkivsystem. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 07.07.2020
Avsluttet: 25.11.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda