2020/528 Forsvarsdepartementet

Innklaget: Forsvarsdepartementet
Klager: Adapteo AS
Saksdokument: 2020 528 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av et modulbygg. Klager anførte at innklagede ikke hadde grunnlag for å avvise deres tilbud, og at innklagede eventuelt hadde en plikt til å avklare avviket. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 19.06.2020
Avsluttet: 15.12.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda