Gå til innhold

2020/529 Norges vassdrags- og energidirektorat

Innklaget:Norges vassdrags- og energidirektorat
Klager:Åsmund Pettersen & Sønn AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for flomsikring. Klager anfører at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært avvist fra konkurransen. 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOSI
Registrert inn:25.06.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: