Gå til innhold

2020/529 Norges vassdrags- og energidirektorat

Innklaget: Norges vassdrags- og energidirektorat
Klager: Åsmund Pettersen & Sønn AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for flomsikring. Klager anfører at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært avvist fra konkurransen. 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 25.06.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: