Gå til innhold

2020/559 Trondheim kommune

Innklaget: Trondheim kommune
Klager: Titansport AS
Saksdokument: 2020 559 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for rehabilitering av sportsgulv i tre idrettshaller. Etter tildeling av kontrakt ble konkurransen avlyst som følge av at innklagede anså det nødvendig å supplere konkurransegrunnlagets krav til gulvets tåleevne med minstekrav knyttet til gulvenes underkonstruksjon og oppbygning, for å sikre at ble konkurrert om et produkt som svarte til innklagedes formål med anskaffelsen. Klagers anførsel om at det ikke forelå saklig grunn til å avlyse konkurransen førte ikke frem.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 03.07.2020
Avsluttet: 18.02.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda