Gå til innhold

2020/559 Trondheim kommune

Innklaget:Trondheim kommune
Klager:Titansport AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en tilbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om rehabilitering av sportsgulv i tre idrettshaller i Trondheim. Etter at kontrakten ble tildelt klager, ble konkurransen avlyst og senere kunngjort på ny. Klager anfører at oppdragsgiver har brutt anskaffelsesregelverket ved å avlyse den opprinnelige konkurransen, ettersom det ikke forelå “saklig grunn” til avlysning, jf. FOA § 10-4 (1).

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ANVA
Registrert inn:03.07.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: