Gå til innhold

2020/559 Trondheim kommune

Innklaget: Trondheim kommune
Klager: Titansport AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en tilbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om rehabilitering av sportsgulv i tre idrettshaller i Trondheim. Etter at kontrakten ble tildelt klager, ble konkurransen avlyst og senere kunngjort på ny. Klager anfører at oppdragsgiver har brutt anskaffelsesregelverket ved å avlyse den opprinnelige konkurransen, ettersom det ikke forelå “saklig grunn” til avlysning, jf. FOA § 10-4 (1).

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 03.07.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: