Gå til innhold

2020/573 Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten

Innklaget: Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten
Klager: Crayon AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for kjøp av lisensforvalter (LSP) av Microsoftlisenser til Oslo kommune. Klager anfører at konkurranse skulle vært avlyst som følge av uklart konkurransegrunnlag og brudd på grunnleggende krav i anskaffelsesloven § 4. Klager har vist til at innklagede har utformet tildelingskriteriet “Pris” på en slik måte at det ikke har vært mulig for innklagede å peke ut tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet. Subsidiært har klager anført at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært avvist fra konkurransen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: HEST
Registrert inn: 01.07.2020
Avsluttet: 09.09.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: