Gå til innhold

2020/575 Tjeldsund kommune

Innklaget: Tjeldsund kommune
Klager: HR Prosjekt AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Tjeldsund kommune kunngjorde en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om rådgivningstjenester i Doffin. Klager anførte at anskaffelsens verdi oversteg EØS-terskelverdi, og skulle vært kunngjort i TED, slik at innklagede hadde gjort en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå kontrakt med valgte leverandør. Basert på opplysningene om anskaffelsens omfang i konkurransedokumentene og de innkomne tilbudene, varslet Klagenemnda om ileggelse av overtredelsesgebyr. I merknadene til varselet, erkjente innklagede at det ikke var gjort en forsvarlig beregning av anskaffelsens verdi forut for kunngjøringen, og oppga samtidig at det ikke var gjort avrop på rammeavtalen. Som følge av varselet fra klagenemnda, oppga innklagede at de ville terminere kontrakten med valgte leverandør og utlyse konkurransen på nytt. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskriften § 5-4. Som følge av at kontrakten var terminert og konkurransen ville bli gjennomført på nytt, fant ikke nemnda grunn til å ta stilling til om bruddet også utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Av samme grunn kom nemnda til at klager ikke hadde saklig interesse i å få avgjort sine øvrige anførsler.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 01.07.2020
Avsluttet: 18.02.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda