Gå til innhold

2020/575 Tjeldsund kommune

Innklaget:Tjeldsund kommune
Klager:HR Prosjekt AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en tilbudskonkurranse for anskaffelse av rådgivningstjenester. Klager anfører at innklagede har gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse. Klager anfører også at innklagede har en avlysningsplikt grunnet uklart konkurransegrunnlag, ulovlig tildelingskriterium og brudd på regelverket ved evalueringen av tilbudene.

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOSI
Registrert inn:01.07.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: