Gå til innhold

2020/578 Vestland fylkeskommune

Innklaget: Vestland fylkeskommune
Klager: HORDALAND ENTREPRENØR AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 14.07.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: