Gå til innhold

2020/578 Vestland fylkeskommune

Innklaget: Vestland fylkeskommune
Klager: HORDALAND ENTREPRENØR AS
Saksdokument: Avvisning av klage på offentlig anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av en gang- og sykkelvei langs fylkesvei 607 mellom Heggebø og Leirvik. Klager anførte at de var urettmessig avvist fra konkurransen. Sekretariatet fant at klagen klart ikke kunne føre frem, og avviste derfor klagen.

 

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 14.07.2020
Avsluttet: 03.02.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat