Gå til innhold

2020/578 Vestland fylkeskommune

Innklaget:Vestland fylkeskommune
Klager:HORDALAND ENTREPRENØR AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:14.07.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: