Gå til innhold

2020/583 Eidsvoll kommune

Innklaget:Eidsvoll kommune
Klager:Brødrene Nordahl AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering, Annet

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for inngåelse av kontrakt om sanering og utbedring av VA Stenshol. Klager anfører at innklagede har handlet i strid med de grunnleggende prinsippene i loven § 4 ved å gi valgte leverandør for høy uttelling på tildelingskriteriet “Oppgaveforståelse og metode”. Klager anfører også at valgte leverandør har levert et tilbud som ikke er komplett iht. tildelingskriteriet “Pris”.

 

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:MAMY
Registrert inn:09.07.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: