Gå til innhold

2020/583 Eidsvoll kommune

Innklaget: Eidsvoll kommune
Klager: Brødrene Nordahl AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering, Annet

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for inngåelse av kontrakt om sanering og utbedring av VA Stenshol. Klager anfører at innklagede har handlet i strid med de grunnleggende prinsippene i loven § 4 ved å gi valgte leverandør for høy uttelling på tildelingskriteriet “Oppgaveforståelse og metode”. Klager anfører også at valgte leverandør har levert et tilbud som ikke er komplett iht. tildelingskriteriet “Pris”.

 

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 09.07.2020
Avsluttet: 14.12.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: