Gå til innhold

2019/591 Dyrøy kommune

Innklaget: Dyrøy kommune
Klager: Rayner Pedersen
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Dyrøy kommune gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold til kommunen. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved å utforme et uklart konkurransegrunnlag.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 23.09.2019
Avsluttet: 11.05.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda