Gå til innhold

2020/595 Steinkjerbygg KF

Innklaget: Steinkjerbygg KF
Klager: Consto Midt-Norge AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud, Annet

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for bygging av fotballhall. Klager ble opprinnelig tildelt kontrakten, men etter klage på tildelingsbeslutningen ble en annen leverandør innstilt som vinner av konkurransen. Klager påklaget omgjøringen og innklagede avviste deretter begge leverandørenes tilbud og avlyste konkurransen. Klager anfører at det verken forelå grunnlag for å omgjøre den opprinnelige tildelingsbeslutningen, avvise klagers tilbud eller avlyse konkurransen.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 26.03.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: