Gå til innhold

2020/607 Bergen kommune

Innklaget:Bergen kommune
Klager:VE Anlegg AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling om inngåelse av rammeavtale for fornying av vann og avløpsnettet i Bergen kommune. Klager anfører at innklagede har brutt anskaffelsesregelverket ved tildelingsevalueringen. Klager anfører også at innklagede har plikt til å avlyse konkurransen fordi det er foretatt ulovlige endringer av evalueringsmodellen for tildelingskriteriene.

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ANVA
Registrert inn:10.07.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: