Gå til innhold

2020/607 Bergen kommune

Innklaget: Bergen kommune
Klager: VE Anlegg AS
Saksdokument: 2020 0607 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Endring av konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for en rammeavtale om fornying av vann- og avløpsnettet i Bergen kommune. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved å endre tildelingskriteriet «Miljø» og ved å fastsette evalueringsmetoden etter tilbudsåpning. Konkurransen måtte derfor avlyses. Klagenemnda tok ikke stilling til klagers øvrige anførsler.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 10.07.2020
Avsluttet: 07.09.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda