Gå til innhold

2020/612 Voss herad

Innklaget: Voss herad
Klager: Gunnar A. Haahjem, Randi Moe, Robet Hesslevik, Sølvi Hesslevik
Saksdokument: 2020 612 Klagenemndas Avgjørelse.xml
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk i desember 2019 en avtale med Bane NOR Eiendom om leie av deler av et kontorbygg skulle oppføres på en eiendom i Voss herad. Klager anførte at kontrakten i realiteten var en bygge- og anleggskontrakt, og at innklagede derfor hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved ikke å kunngjøre en konkurranse om kontrakten. Klagenemnda fant at kontrakten korrekt var klassifisert som en leieavtale, og at den dermed var unntatt både anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften, jf. forskriften § 2-4 bokstav a. Klagers anførsel om ulovlig direkte anskaffelse, førte på denne bakgrunn ikke frem.

 

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: HEST
Registrert inn: 27.07.2020
Avsluttet: 11.05.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda