Gå til innhold

2020/612 Voss herad

Innklaget:Voss herad
Klager:Gunnar A. Haahjem, Randi Moe, Robet Hesslevik, Sølvi Hesslevik
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager har anført at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå kontrakt om oppføring av nytt kontorbygg, uten at det ble kunngjort en konkurranse.

 

Konkurranseform:
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:HEST
Registrert inn:27.07.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: