Gå til innhold

2020/613 Barentshallene Sør-Varanger KF

Innklaget: Barentshallene Sør-Varanger KF
Klager: Haneseth Kirkenes AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å handle i strid med det som var angitt i konkurransegrunnlaget, evt. at konkurransegrunnlaget ikke var tilstrekkelig klart med tanke på hvilke kriterier man ville legge vekt på, samt at kriteriene ble endret i løpet av anskaffelsesprosedyren.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 10.08.2020
Avsluttet: 19.10.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: