Gå til innhold

2020/621 Hammerfest Arena AS

Innklaget: Hammerfest Arena AS
Klager: Hugaas Entreprenør AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder:

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved at det er inngått kontrakt av større verdi enn det som ble opplyst i kunngjøringen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 31.07.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: