Gå til innhold

2020/623 Gjøvik kommune

Innklaget: Gjøvik kommune
Klager: Brødrene Gudbrandsen AS
Saksdokument: 2020 623 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Ettersending/supplering, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse om graving, sprenging av grøfter, boring under vei og legging av vannrør fra en sjøledning til en vannpumpestasjon. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise leverandørene som var rangert som nummer én og to på grunn av manglende oppfyllelse av et kvalifikasjonskrav, og at innklagede hadde gjennomført dialog i strid med konkurransegrunnlaget i etterkant av tildeling av kontrakten. Klagers anførsel om avvisning av valgte leverandør førte ikke frem. Klagers anførsler vedrørende leverandøren som ble rangert som nummer to ble derfor ikke behandlet.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 04.08.2020
Avsluttet: 18.02.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda