Gå til innhold

2020/631 Tjeldsund kommune

Innklaget: Tjeldsund kommune
Klager: Asplan Viak AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse for anskaffelse av rådgivningstjenester. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å endre konkurransegrunnlaget.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 02.09.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: