Gå til innhold

2020/632 Molde Eiendom KF

Innklaget: Molde Eiendom KF
Klager: Sylte Maskin AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Habilitet, Innsyn/taushetsplikt

Sammendrag

Molde Eiendom KF gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for etablering av ny kunstgressbane på Lubbenes. Klager anfører flere grunnlag for at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist fra konkurransen.

 

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 04.09.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: