2020/632 Molde Eiendom KF

Innklaget: Molde Eiendom KF
Klager: Sylte Maskin AS
Saksdokument: 2020 632 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Habilitet, Innsyn/taushetsplikt, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for fjerning av eksisterende kunstgressbane, samt bygging av ny bane. Klager anførte at valgte leverandør skulle vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av et kvalifikasjonskrav, og at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist som følge av vesentlig avvik. Videre anførte klager at innklagede hadde brutt regelverket ved å gjøre leverandørenes tilbudspriser kjent før levering av korrigerte tilbud. Disse anførslene førte ikke frem. Klagers habilitetsinnsigelse kunne klart ikke føre frem, og klagers anførsel om advokatetiske forhold lå utenfor klagenemndas kompetanse å vurdere. Disse anførslene ble derfor avvist, jf. klagenemndsforskriften § 9.

 

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 01.09.2020
Avsluttet: 09.02.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda