Gå til innhold

2020/636 Kristiansand kommune

Innklaget: Kristiansand kommune
Klager: N3zones AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av fastmonterte matter, løse matter, mopper og kluter. Klager anfører prinsipalt at de ikke har vært evaluert på bakgrunn av riktig pris. Subsidiært anfører klager at konkurransen skulle vært avlyst.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 11.08.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: